หนุ่ม มช. รอการปลูกปทุมมา!!ปลูกพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับเชิงท่องเที่ยว

หนุ่ม มช. วัย 25 ปี หลังรอการปลูกดอกปทุมมาในฤดูฝน มองอาชีพเกษตรปลูกพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับสร้างรายได้เชิงท่องเที่ยว และแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการเกษตร

เด็กหนุ่มอย่างนายชวนากร ธรามานิตย์ หรือ”น้องชาร์ป” อายุ 25 ปี ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโทคณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชสวน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อปี 2562 ได้เบนเข็มกลับบ้านเกิด เพื่อสร้างอนาคตด้วยงานการเกษตร ได้เล่าให้ฟังว่าเดิมที่บ้านของตนเองมีพื้นฐานครอบครัวทั้งคุณพ่อและคุณแม่ประกอบอาชีพทำการเกษตรไร่อ้อย อยู่ที่บ้านหนองคล้า หมู่1 ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร หรือที่รู้จักกันในนาม”ไร่เชษฐเจริญชัย”

ดังนั้นตนจึงหวังเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทำการปลูกพืชไร่พืชสวนรวมถึงไม้ดอกไม้ประดับบนพื้นที่ 66 ไร่ ที่เริ่มต้นจากการปลูกปทุมมาจาก 2 ไร่ และขยายต่อเป็น 20 ไร่ ซึ่งตนเองจะแบ่งออกเป็นสัดส่วน ทั้งนาข้าว พืชผักสวนครัว ผักสลัดไฮโดโปนิกส์ สวนดอกไม้ทานตะวัน ดาวเรือง บานไม่รู้โรย สร้อยไก่ องุ่น พร้อมปลูกโรงเรือนเพราะเห็ด เลี้ยงไก่ ไว้ในพื้นที่ที่คำนวณช่วงระยะเวลาของการผลิตกับความต้องการของตลาดที่ส่งให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง

ขณะนี้การปลูกปทุมมาหมดรุ่นไป ซึ่งต้องรอเข้าสู่ฤดูฝนจึงลงมือลงแรงนำพันธุ์ปทุมมาปลูกในรอบใหม่ ระหว่างรอจึงได้ทำการปลูกผักสลัดไฮโดโปนิกส์ เพื่อสร้างรายได้ ผลตอบกับมามีรายได้จากการขายผักไฮโดโปรนิกส์ เป็นที่น่าพอใจเลยทีเดียว  “น้องชาร์ป” ได้เล่าให้ฟังอีกว่าปัจจุบันผักสลัด จะเป็นพืชหลักที่ทำรายได้หลักในช่วงระยะเวลานี้ นำผลิตส่งตลาดศูนย์และร้านค้าในตัวเมืองกำแพงเพชร รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง ผักสลัดชุดไหนที่แก่เกินระยะเวลาจำหน่าย จะนำไปเป็นอาหารไก่ ส่วนพืชผักผลไม้ส่วนหนึ่งที่เหลือจากการจำหน่าย ก็จะนำมาแปรรูปทั้งองุ่น มะเขือเทศอบแห้งและซอสมะเขือเทศ และพยามที่จะจัดทำให้ครบวงจร

ส่วนแนวคิดของตนเองนั้น มองว่า การทำเกษตรหากเพิ่มรายได้ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ จึงปลูกสวนดอกไม้ ให้กับนักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปสวยๆและเก็บดอกไม้ขายสร้างรายได้อีกด้วย สำหรับปัญหาหลักคือ สภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงว่าจะภัยที่เกิดขึ้นในแต่ละปีก็ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญเช่นกัน หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 091-7093500 “น้องชาร์ป”เลยครับ

, , , ,