กำแพงเพชร-นครสวรรค์!!ประชุมเตรียมการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมชีวภาพ Bio hub ด้านอ้อย

กำแพงเพชร-นครสวรรค์ จับมือร่วมประชุมเตรียมการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมชีวภาพ Bio hub ด้านอ้อย

นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมชีวภาพ Bio hub ด้านอ้อย ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและนครสวรรค์ เพื่อพิจารณาหารือแนวทางการเตรียมการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมชีวภาพ Bio hub ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและนครสวรรค์

โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยนายมนต์ชัย  รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ เจ้าพระยาคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 

, , , ,