อำเภอลานกระบือ!!ทำบุญตักบาตร 5 ธันวาคม

อำเภอลานกระบือ พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธันวาคม 2564

ที่ศาลาประชาคม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

โดยมีนายสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอลานกระบือเป็นประธาน  มีข้าราชการทุกหน่วยงาน และประชาชน ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีพระครูรัตนวชิโรภาส เจ้าคณะอำเภอลานกระบือ นำคณะสงฆ์ 89 รูปรับบิณฑบาต

เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 70 กว่าปีแห่งการครองราชย์ พระองค์ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อทำนุบำรุง อาณาประชาราษฎร์ สร้างความผาสุกร่มเย็นให้แก่ชาติบ้านเมือง ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินที่พระราชทานความรัก ความเอื้ออาทรห่วงใยแก่ราษฎรโดยถ้วนหน้า

, , , ,