สุธีราฟาร์มปูนา!!จากฟาร์มเล็กๆ แปรรูปสู่การส่งออก

“สุธีราฟาร์มปูนา”  จากลงทุนหลักหมื่นเลี้ยงปูนา พัฒนาต่อยอดแปรรูป สู่อุตสาหกรรมในครัวเรือนในปัจจุบันส่งขายยังต่างประเทศ

ที่สุธีราฟาร์มปูนา ตั้งอยู่ที่บ้านไร่อุดม หมู่ที่ 18 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีนายวิโรจน์ และนางสุธีรา แก้วแสงทอง  สองสามีภรรยาเจ้าของผู้ริเริ่มทำฟาร์มปูนาในจังหวัดกำแพงเพชร เป็นเจ้าแรกๆเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา เริ่มต้นจากหลักหมื่นบาทในการทำโรงเพาะเลี้ยง เพราะมองเห็นโอกาสอนาคตการเลี้ยงปูนาเป็นธุรกิจจึงได้

ริ่มซื้อพันธุ์ปูนามาทดลองเลี้ยง เพียงไม่กี่คู่โดยนำมาเลี้ยงในวงบ่อ พร้อมศึกษาชีวิตการเป็นอยู่ของปูนาอยู่นานพอสมควร และต่อมาได้ขยายเป็นบ่อปูนและเลี้ยงจำนวนเพิ่มมากขึ้น และเมื่อประสบความสำเร็จ  จึงมีเกษตรกรทั่วไปทั้งในจังหวัดกำแพงเพชร และต่างจังหวัดได้เข้ามาศึกษาดูงานและรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อเลี้ยงปู โดยตนเองได้ขยายพันธุ์ปูนาให้กับเครือข่ายนำไปเพาะเลี้ยง และเป็นผู้รับซื้อผลผลิตที่เครือข่ายเลี้ยงได้กลับมา พัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมในครัวเรือน เพื่อแปรรูปเป็นอาหารทั้งหมด ซึ่งปูนานั้น เป็นสัตว์ที่เป็นอาหารคู่กับคนไทยมาช้านาน สามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารได้หลากหลายชนิด

นายวิโรจน์ กล่าวว่า จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ตนเองมีลูกค้าเป็นเครือข่ายที่เลี้ยงปูนาจำนวนมากในแต่ละวันสมาชิกที่เลี้ยงปูนาจะนำปูเป็นๆสดๆมาขาย ให้ซึ่งทางฟาร์มรับซื้อในราคาตั้งแต่กิโลละ 80 บาทถึง 150 บาท แล้วแต่ขนาดของปู ซึ่งทางฟาร์มของเราได้นำปูเหล่านั้นมาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำมาจากปู มากมายหลายเมนูขึ้นอยู่กับผู้บริโภคต้องการ

ซึ่งขณะนี้ ในส่วนของผลิตภัณฑ์น้ำพริกมันปู และน้ำปลาร้าจากปูนานั้น ผลิตไม่พอกับการสั่งจองของลูกค้า  ซึ่งมีลูกค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน สั่งออเดอร์มาครั้งละจำนวนมากๆ ซึ่ง ตนเองภาคภูมิใจ ที่สามารถส่งผลิตภัณฑ์สินค้าของคนไทยออกจำหน่ายยังต่างประเทศได้

ปัจจุบัน มีทั้งอาหารสดและแปรรูป มียอดสั่งแต่ละเดือนเข้ามาเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งตนเห็นว่าอนาคตการเลี้ยงปูนานั้นยังไปได้อีกไกลมาก เพราะปัจจุบันปูนาตามธรรมชาติจะมีน้อยลง ดังนั้นประชาชนที่นิยมรับประทานปูนา จึงสั่งปูนาจากฟาร์ม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 098-9647894,092-4179242

, , , ,