ปลูกพริกในดงกล้วย!!เก็บขายสร้างรายได้ทุกสัปดาห์

ปลูกพริกสวนผสมในสวนกล้วยไข่ เพลิดเพลินกับการเก็บขาย สร้างรายได้ทุกสัปดาห์ พ่อค้าแม่ค้ามารับถึงสวน

พริกที่งอกงามให้ผลผลิตเต็มที่ทุกต้น ในสวนผสม จำนวน 2 ไร่ ใต้ร่มเงาต้นกล้วยไข่ หมู่ที่ 8 ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้ตลอดอายุยืนต้น เป็นพืชทางเลือกสร้างรายได้ดี เก็บขายได้ทุกสัปดาห์  สร้างความมั่นคงทางอาชีพ ในช่วงที่รอผลิตในสวนเก็บขาย พริก ถือเป็นพืชผักสวนครัวชนิดหนึ่ง ที่มีความจำเป็นแทบขาดไม่ได้ สำหรับการประกอบอาหารหลายชนิด เนื่องจากให้รสเผ็ดทำให้เพิ่มรสชาติอาหารได้เป็นอย่างดี ถือเป็นพืชที่นิยมปลูกมากเป็นอันดับต้นๆ  ทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้จากการปลูกพริก

นางนภา น้อยมา เกษตรกร เปิดเผยว่า ภายในสวนปลูกพืชหลากหลายชนิด โดยทำไร่นาสวนผสมโดยแปลงไร่นาสวนผสมแปลงนี้ เน้นการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ไม่มีการใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมี ใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยมูลสัตว์ น้ำหมักจุลินทรีย์ ปลูกผักสวนครัวเช่น พริกขี้หนู ข่า ตะไคร้ มะละกอ ภายในสวนกล้วยไข่ ซึ่งขณะนี้ต้นพริกสามารถเก็บขายได้ ประมาณ 10-20 กิโลกรัม ขั้นต่ำกิโลกรัมละ 150-180 บาท ช่วงที่ราคาพริกสูงมีความต้องการมาก ราคาจะดีขึ้น ขายในกิโลกรัมละ 200 บาท เลยทีเดียว ซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับถึงสวน สร้างรายได้รายสัปดาห์

พริกเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกร กำลังมองช่องทางทางเลือกประกอบอาชีพ นอกจากเก็บพริกขายแล้ว ยังสามารถนำมาแปรรูปให้เป็นพริกแกงได้ ผลตอบแทนกับต้นทุนการผลิตได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ และยังให้เกษตรกรมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ ทำให้มีรายได้มากขึ้น กับการปลูกพืชระยะสั้น เน้นตลาดส่งขายในประเทศเป็นหลัก

, , , , ,