วันแรกคึกคัก!!เปิดรับสมัคร นายก สมาชิก อบต.

“กำนันอ๋า”ลงต่อหวังสานงานเก่า  ชูนโยบาย! หนุนเกษตร​”หัวใจประชาชน”

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร บรรยากาศ การเปิดรับสมัครรการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค่อนข้างคึกคักพอสมควร เนื่องจากการเมืองท้องถิ่นได้ห่างเหิน การเลือกตั้งมากว่า 8 ปีเต็ม โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้เดินทางมาถึง สถานที่รับสมัครเกือบเป็นคนแรกพร้อมกับผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละเขต พอถึงเวลา​เจ้าหน้าที่เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการตรวจสอบหลักฐาน และผู้สมัครดำเนินการตามขั้นตอนแล้ว​ ปรากฏว่านายสุวรรณ​ ศุภกิจเจริญ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนตำบลได้หมายเลข 1 เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการรับสมัคร บรรดาชาวบ้านที่ให้การสนับสนุนต่างนำดอกไม้ มามอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างเป็นจำนวนมาก

นายสุวรรณ​ ศุภกิจเจริญ ผู้สมัครได้พูดถึงแนวทางในการหาเสียงว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ตนเองได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี สิ่งที่ตนเองคาดหวังหากได้รับการเลือกตั้ง ก็คือการให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร เพราะพื้นที่ในเขตตำบลสระแก้วประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทางการเกษตร ดังนั้นในเมื่อระบบโครงสร้างถนนหนทางแหล่งน้ำค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้ว การส่งเสริมการเกษตร ทั้งการปลูก การพัฒนาผลผลิต และการตลาด จะต้องเป็นระบบอย่างครบวงจร​ โดยเฉพาะ การทำเกษตรปลอดภัยและยึดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก

ส่วนเรื่องการศึกษา ตนเองก็ให้ความสำคัญเพราะเป็นเรื่องของการพัฒนาคน ดังนั้น การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ให้มีคุณภาพ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุน ให้โรงเรียนในพื้นที่ได้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพราะสิ่งที่ได้ก็คือคุณภาพของลูกหลานและประชากรในท้องถิ่นดังกล่าวนั้นเอง

, ,