กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย!!มอบถุงยังชีพผู้ประสบสาธารณภัย

กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในห้วงเดือนกันยายน 2564 ในพื้นที่ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน พิธีมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1,562 ชุด มีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี โดยปฏิบัติตามแนวทาง และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอคลองขลุง กล่าวว่า หลังจากที่มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ในห้วงเดือนกันยายน 2564 ส่งผลให้ปริมาณน้ำในพื้นที่ต่างๆในพื้นที่อำเภอคลองขลุงไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือน และพื้นที่ทางการทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 22,824 ไร่

ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ดังนั้น กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มอบให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ดังกล่าว

, ,