ปตท.สผ.โครงการเอส1 ต่อยอดการศึกษา!!สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน

ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ต่อยอดการศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ปฏิบัติงาน กว่า 8.4 ล้านบาท

ปตท.สผ. โครงการเอส 1 นำโดย นายณัฐพงศ์ วัฒนเจริญ รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 แก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษาที่มีความมานะพยายามในการศึกษา และมีความประพฤติดี

ประกอบด้วย ทุนการศึกษา ปตท.สผ. โครงการเอส 1 แก่นักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร อ.กงไกรลาศ  อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย อ.เมืองพิษณุโลก และ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก รวมจำนวน 1,055 ทุน ทุนการศึกษา ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ซึ่งเป็นทุนระดับปริญญาตรีต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา จำนวน 10 ทุน และทุนพยาบาล โครงการเอส 1 จำนวน 1 ทุน รวมมูลค่ากว่า 8.4 ล้านบาท

โดยได้รับเกียรติจาก นายนิกร พิลึกเรืองเดช ปลัดอาวุโส อำเภอลานกระบือ ผู้แทนนายอำเภอลานกระบือ นายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอกงไกรลาศ และนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนนักเรียนเข้าร่วมในพิธี

, , , ,