อบต.ไตรตรึงษ์ สุดไอเดีย!!ตั้งธนาคารสุขภาวะ รับฝากสุขภาพและความดี

องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ จัดโครงการธนาคารสุขภาวะ รับฝากสุขภาพและความดี

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายประสิทธิ์  อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธนาคารสุขภาวะ  รับฝากสุขภาพและความดี  สร้างองค์กรแห่งความสุขผ่านกิจกรรมโครงการธนาคารสุขภาวะ รับฝากสุขภาพและความดี  ฝากสุขภาพกาย ฝากสุขภาพจิต รับฝากความดีที่ทำ เพื่อให้การดำเนินงานตามการประเมินดัชนีวัด ความสุขในการทำงานของบุคลากรในการทำงาน    และการส่งเสริมให้บุคคลทั่วไป ได้ประโยชน์จากการออกกำลังกาย  โดยมีนายวสันต์  อินจันทร์ กำนันตำบลไตรตรึงษ์  มีพนักงานอบต.ไตรตรึงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

ด้านนายดำรงค์ มหาวงศ์ ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ เปิดเผยว่า เป็นโครงการเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  เพื่อบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ   ศาสน์กษัตริย์ ดำเนินกิจกรรมกำจัดผักตบชวา กรองน้ำเสียเป็นน้ำใสด้วยผักตบชวา”  และนำผักตบชวามาทำปุ๋ย รวมถึงการออกกำลังกาย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของร่างกาย เพื่อให้บุคลากรและประชาชนได้ผ่อนคลาย เสริมสร้างจิตใจ

ทั้งนี้ ธนาคารสุขภาวะ รับฝากสุขภาพและความดี มีกติกาการรับฝากความดีโดยการบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะ การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ การบริจาคทรัพย์ การร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม จะมีคะแนนสะสมแต่ละครั้ง โดยกติกาการถอน เมื่อครบ 6 เดือน ทุกๆ 500 คะแนน  สามารถถอนเพื่อลุ้นจับรางวัลแหวนทองได้  ส่วนทุกๆ 300 คะแนน  สามารถถอนเพื่อแลกเมล็ดพันธุ์พืช  ต้นไม้  หรือ น้ำปุ๋ยจุลินทรีย์ ได้

, , , , ,