ยกระดับรับมือโควิด!!ตรวจสถานที่ เตรียมโรงพยาบาลสนาม

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร วางแผนยกระดับการรับมือ เตรียมโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19  โรงยิมกีฬา3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจดูความเหมาะสมของโรงยิมกีฬา3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วางแผนยกระดับการรับมือผู้ติดเชื้อโควิด-19  จัดทำโรงพยาบาลสนามสำหรับรองรับผู้ติดเชื้อมีจำนวนมากเกินกว่าที่โรงพยาบาลในพื้นที่จะรองรับได้

สำหรับการมาตรวจดูสถานที่ในครั้งนี้ เป็นการดูความเหมาะสมของสถานที่ เพื่อพิจารณาสถานที่ที่มีความเหมาะสมที่สุด ในการจัดทำโรงพยาบาลสนาม ต้องมีความพร้อมด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนดโรงพยาบาลสนามมาตรฐาน สำหรับสถานการณ์ โควิด-19ในจังหวัดกำแพงเพชร พบผู้ป่วยโควิดรายวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง วันที่ 16 เม.ย. 64 มีผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มขึ้น 2 ราย รวมผู้ป่วยโควิดระลอกใหม่ 18 ราย

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ยังให้ความสำคัญอย่างเข้มข้นด้านการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และให้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคของจังหวัด พร้อมวอนประชาชนทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะการกักตัวเองของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง หลังเดินทางกลับภูมิลำเนา

 

, , ,