สถานการณ์โควิด กำแพงเพชร!!วันที่ 16 เมษายน 2564 ยอดผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย

อัพเดท สถานการณ์ โควิด-19 กำแพงเพชร ประจำวันที่ 16 เมษายน 2564 พบยอดผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย รวมระลอกใหม่ 18 ราย

, ,