ถนนดอกคูณบานสะพรั่ง!!บ้านโนนโก กำแพงเพชร

วันหยุดไม่ต้องเที่ยวไกล คนชุมชนเที่ยวชุมชน ถนนในหมู่บ้านโนนโก ดอกคูณบานสะพรั่งเต็มต้น สีเหลืองงดงามสองข้างทาง กว่า 1 กิโลเมตร

วันหยุดไม่ต้องมองหาเที่ยวที่ไหนให้ไกลบ้าน ดอกคูณบ้านโนนโก หมู่ที่ 9 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ระยะทาง 1,300 เมตร สองข้างทางออกดอกบานสะพรั่งงดงาม รับฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายนนี้ สร้างความร่มรื่นสบายตาให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปผ่านมา เป็นที่ผ่อนคลายมาถ่ายรูปความงามของดอกคูณอวดกันในโซเชียล

ซึ่งถือว่าเป็นถนนที่มีเสน่ห์อีกสายหนึ่ง  ของบ้านโนนโกในช่วงเดือนเมษายนนี้ ดอกคูณนับร้อยต้นอยู่ริมทาง ออกดอกเหลืองอร่ามเต็มต้นอย่างสวยงามพร้อมกัน รับความสดใสของฤดูร้อน ทำให้ถนนสายนี้เป็นถนนที่มีเสน่ห์เป็นอย่างมาก สร้างความร่มเย็นมีสีสันสวยงาม

ส่วนความงามของถนนสายดอกคูณนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ จัดซื้อพันธุ์กล้าต้นคูณมาปลูก เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันปลูก หลังจากผ่านไปได้ 10 กว่าปี ต้นไม้ยืนต้นเติบใหญ่ ออกดอกบานสะพรั่งทุกต้นสวยงาม ถือว่าเป็นถนนแห่งเดียวในตำบลที่มีต้นคูณตลอดสาย และสวยงาม

, , , ,