ส่งน้ำประปา!!ช่วยเหลือชาวบ้าน บรรเทาทุกข์ภัยแล้ง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ร่วมมือ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย แจกน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย ว่ามีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค -บริโภค เนื่องจากว่า ระบบประปาหมู่บ้านผลิตน้ำประปาได้น้อยลง แหล่งน้ำในพื้นที่แห้งขอด และน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการผลิตจ่ายน้ำให้กับประชาชน ทางหมู่บ้านจึงได้ร้องขอความช่วยเหลือมา ทั้งนี้ นายนิสิต ใจอินทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย นำรถบรรทุกน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย ซึ่งทำแผนขอรับการสนับสนุนน้ำประปาเพื่ออุปโภค – บริโภค ประจำเดือนเมษายน 2564  จำนวน 77 เที่ยว ขนาด 6,000 ลิตร ไปยังพื้นที่ทันที พร้อมแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคลองแม่ลาย  อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งขาดแคลนน้ำใช้ในครัวเรือน เนื่องจากภัยแล้งมาเร็วกว่าทุกปี

ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนต่างนำภาชนะ กะละมัง ถังน้ำ โอ่ง มารอรับน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค ขณะเดียวกันได้นำน้ำส่วนที่เหลือจากที่แจกชาวบ้านไปเติมในแท้งค์น้ำประปาหมู่บ้านเพื่อใช้ผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไป สำหรับพื้นที่ตำบลคลองแม่ลายมีประชากร 1,640 ครัวเรือน หรือประมาณ 4,571 คน ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง เนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านผลิตน้ำประปาได้น้อยลง แหล่งน้ำในพื้นที่แห้งขอด และน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการผลิตจ่ายน้ำให้กับประชาชน ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร จะนำน้ำแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ทุกสัปดาห์จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

, , ,