สงกรานต์ งดแห่พระด้วยเกวียน!!คงประเพณีทำบุญ สรงน้ำพระพุทธ

อำเภอลานกระบือ “มติที่ประชุมงดจัดงานประเพณีแห่พระด้วยเกวียน ปี 2564” เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 แต่ยังคงประเพณีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป

ที่วัดแก้วสุริย์ฉายอำเภอลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร พระครูรัตนวชิโรภาส เจ้าคณะอำเภอลานกระบือ และคณะสงฆ์วัดแก้วสุริย์ฉายประชุมร่วมกับตัวแทน ฝ่ายปกครองอำเภอลานกระบือ  เทศบาลตำบลลานกระบือ สาธารณสุขอำเภอลานกระบือ สถานีตำรวจภูธรลานกระบือ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น  เพื่อหารือการจัดงานประเพณีแห่พระด้วยเกวียนในวันสงกรานต์ประจำปี 2564 ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา COVID-19

ซึ่งในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  งดจัดงานประเพณีแห่พระด้วยเกวียน และการสรงน้ำพระสงฆ์  แต่ยังคงมีให้ประชาชนได้ทำบุญตักบาตรในวันที่ 13,14,15 เมษายน 2564 สรงน้ำพระพุทธรูปได้ พร้อมทั้งมีนิทรรศการแห่พระด้วยเกวียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดกำแพงเพชร ฉบับที่ 21 คือ 1 ใส่หน้ากากอนามัย ตรวจวัดไข้  ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลเว้นระยะห่าง งดการสาดน้ำ ปะแป้ง และหลีกเลี่ยงการสังสรรค์

, , , ,