มากับความศรัทธา!!ทำบุญฉลองวิหารแก้ว ถวายหลวงพ่อทูล

เฉาก๊วยชากังราว นำคณะศรัทธาทำบุญฉลองวิหารแก้ว ถวายหลวงพ่อทูล วัดอินทาราม ท่าไม้พรานกระต่าย 

นายเสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ นางอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ พร้อมด้วยครอบครัว พนักงานโรงงานเฉาก๊วยชากังราว และคณะศรัทธาสาธุชน ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ในโอกาสฉลองวิหารแก้ว หลังใหม่ที่พึ่งดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อน้อมถวายแด่พระครูถาวรวชิรสาร หลวงพ่อทูล ฐานะทัดโต เจ้าอาวาสวัดอินทาราม หรือวัดท่าไม้ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร พระผู้มีคุณาปการต่อพระพุทธศาสนาและชุมชน ตลอดจนเป็นพระนักพัฒนาทำนุบำรุงศาสนา สร้างถาวรวัตถุ ศาสน์สถานต่างๆมากมาย จนมีศิษยานุศิษย์มากมาย

โดยวิหารแก้วดังกล่าว สร้างต่อเติมออกมาจากศาลาการเปรียญวัดอินทาราม เป็นอาคารแถวยาว หลังคาทรงจั่ว มีช่อฟ้าใบระกาประดับหน้าบัน ผนังวิหารด้านนอกประดับกระเบื้องเซรามิกสีขาว ด้านในวิหารเป็นห้องโถงโล่ง ผนังด้านในประดับกระจกใสทั้งอาคาร ส่วนด้านในสุดถูกกั้นเป็นห้องตั้งโลงแก้ว และภาพถ่ายพระครูถาวรวชิรสาร หลวงพ่อทูล ฐานะทัดโต เจ้าอาวาสวัดอินทาราม

ซึ่งเป็นการสร้างไว้เมื่อถึงคราวหลวงพ่อทูลได้ละสังขารลงไป ให้นำสังขารนั้นบรรจุไว้ภายในวิหารแห่งนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อคิดแง่ธรรมให้บรรดาญาติโยม ได้พิจารณาถึงวาระสุดท้ายของชีวิตที่ทุกคนเกิดมาก็ต้องมีดับไปตามวัฏจักรชีวิต ไม่มีใครหนีพ้น

ในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ มีบรรดาศิษยานุศิษย์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระครูถาวรวชิรสาร หลวงพ่อทูล ฐานะทัดโต เจ้าอาวาสวัดอินทาราม หรือวัดท่าไม้ เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก/////สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

, , , , , ,