คุณธรรมนำการศึกษา!!นำศิล 5 สู่เยาวชน

ครอบครัวสุวรรณโรจน์ “ทอดผ้าป่าสามัคคี หล่อพระธรรม นำศิล 5 สู่เยาวชน” ในวันคล้ายวันเกิด 64 ปี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ภายในห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนบ้านบึงพิไกร ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ เจ้าของผู้ประกอบการ บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด ใช้โอกาสคล้ายวันเกิดครบรอบ 64 ปี พาครอบครัว และแขกผู้มีเกียรติ ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี หล่อพระธรรม นำศิล 5 สู่เยาวชน สร้างผลบุญเคลื่อนที่ และผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านบึงพิไกร

โดยนำเด็กนักเรียนโครงการคุณธรรมนำการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการปลูกฝังศีล 5 ให้กับเยาวชน ได้มีความรู้เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา พัฒนานักเรียนด้านการนำ ศิล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งส่งเสริมทักษะมัคทายกน้อย อาราธนาพระปริตร เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยบริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด สนับสนุนดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมถึงธรรมนำการศึกษา  โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนหลายร้อยแห่ง

โครงการมหกรรมส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษาเกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนด้านการนำ ศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งส่งเสริมทักษะมัคทายกน้อย อาราธนาพระปริตร จากผลการดำเนิน ในกลุ่มโรงเรียนที่ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษานี้ พบว่า จากการประเมินเด็กมีสมาธิดีขึ้น มีผลการเรียนที่ดีขึ้น มีบุคลิกภาพและการสำรวมที่ดีขึ้น มีระเบียบวินัย เป็นบุคคลที่คิดได้ก่อนทำ เป็นผู้นำผู้ช่วยเหลือด้านศาสนพิธีต่างๆ ในชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ในนามของประธานคณะทำงานมหกรรม ส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ยังคงจะขับเคลื่อนดำเนินโครงการนี้ต่อไป เพื่อให้ประสบความสำเร็จ และจะส่งเสริมสร้างให้แผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร เป็น “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” โดยบริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ที่มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ในการขับเคลื่อน

ในโอกาสนี้ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 175,000 บาท สำหรับนักเรียนดี มีคุณธรรม และศีลธรรม เป็นทุนการศึกษาให้กับ นางสาวพัชราภรณ์ มนตรี หรือ น้องแป้ง อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม.4 แชมป์เหรียญทอง ด้านวิชาการระดับประเทศ น้องแป้งมีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน การพูด การร้องเพลง และการเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาระดับเหรียญทองหลายรายการ แต่มีชีวิตความเป็นอยู่ลำบาก น้องแป้ง ฝันขอเรียนต่อในระดับปริญญาตรีตามที่ฝันไว้ ถ้าเรียนจบได้ จะกลับมาเป็นทำงานเป็นครูสอนเด็กนักเรียนในชนบทบ้านเกิด  หลังรับมอบทุนจาก ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ น้องแป้งรู้สึกตื้นตันใจ พร้อมขอกราบขอบพระคุณมาก และจะตั้งใจที่จะเรียนต่อ เพื่อกลับมาดูแลตายาย และครอบครัวให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย/////สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

, , , , , , , , , ,