ทีม สกร.กำแพงเพชร(กศน.)!!ลดรายจ่ายผู้ปกครอง นำจิตอาสาฯตัดผมนักเรียนฟรี

วันเดียวเกือบครึ่งร้อย นักเรียนชาย-หญิง เข้าคิวรอตัดแถวยาว ที่รร.อนุบาลทุ่งทราย (บ้านหนองนกชุม) อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร ทีม สกร.เตรียมหมุนเวียน ขยายระดับอำเภอ และจังหวัด นักเรียนบอก เหลือตังค์ ไว้หยอดออมสิน ซื้อขนมดีเลย

ที่โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ว่าที่พันตรีดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม การเรียนรู้ประจำ จังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานในการเปิดโครงการออกบริการเคลื่อนที่ให้กับประชาชน และสำหรับในวันนี้ ได้ให้บริการตัดผมฟรี  ลดรายจ่ายให้กับประชาชน พร้อมส่งเสริม  การอ่าน

ซึ่งนางดุจเดือน  คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริม การเรียนรู้ระดับอำเภอทรายทองวัฒนา นำทีมจิตอาสาฯ พร้อมทั้งครูและบุคลากร ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทรายทองวัฒนามาจัดกิจกรรมบริการตัดผมนักเรียนชายหญิงฟรี พร้อมกิจกรรมอื่นๆ โดยมีนางณิชกานต์  ทองม้วนวง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลทรายทอง(บ้านหนองนกชุม) พร้อมคณะครูนักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ว่าที่พันตรีดำริห์ ติยะวัฒน์ ได้กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายลดรายจ่าย ของผู้ปกครอง และนายธนากร  ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เน้นย้ำให้ กศน.หรือ สกร. ประจำจังหวัด และระดับอำเภอ ได้คิดโครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการ ให้เป็นไปตามนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีนโยบายลดรายจ่าย ของผู้ปกครอง  ช่วยเหลือนักเรียนในช่วงเปิดเทอมที่ผ่านมา ในส่วนของ กศน.หรือ สกร.กำแพงเพชรที่มีบทบาทภารกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเครือข่ายภาคประชาชนการให้บริการด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน

จึงประสานงานจิตอาสาฯ รวม 6 คน ที่มีความสามารถด้านการตัดผมชายและหญิง มาร่วมบริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียนเป็นโครงการแรกที่นี่ และจะขยายพื้นที่ออกไป ให้ครอบคลุมยั่งยืน การดำเนินการในครั้งนี้จากจำนวนนักเรียน 110 คนสามารถตัดผมได้ ในวันนี้ 46 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 31คน และนักเรียนหญิง 15 คน

ด้าน นางดุจเดือน คำวัง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการครั้งนี้ ถือเป็นการช่วยเหลือ ผู้ปกครองในพื้นที่ต่อเนื่องจากการช่วยด้านชุดนักเรียน และครู วิทยากร นักศึกษา ที่เป็นจิตอาสาฯ มีความสามารถด้านการตัดผมหลายคน จึงเล็งเห็นว่าจะช่วยเหลือผู้ปกครอง ของนักเรียนได้ แม้จะไม่มากนัก แต่ถือว่าได้ลดภาระของผู้ปกครองได้ส่วนหนึ่ง โดยจะให้วางแผนทำกิจกรรมหมุนเวียนต่อเนื่องทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัดต่อไป

ส่วน นางลำยอง  พุทธรักชาติ เป็นตัวแทนจิตอาสาฯได้กล่าวว่าในส่วนของโครงการ กิจกรรมดังกล่าวตนรู้สึกยินดีที่ทำให้กับนักเรียนในวันนี้เพราะเป็นนักเรียนเหมือนเป็นลูกหลานที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วและตนมีความรู้เรื่องของการตัดผมทั้งชาย และหญิง จึงได้พากันมาช่วยตัดผมและจะไปตามที่โรงเรียนต่างๆ

รวมทั้ง นางณิชกานต์  ทองม้วนวง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) ได้กล่าวว่าขอบคุณและรู้สึกยินดี ถือเป็นการเริ่มต้นกิจกรรมที่ดีในช่วงต้นเปิดเทอม เพราะผู้ปกครองพ่อแม่ส่วนใหญ่ของนักเรียนทำงานที่ต่างจังหวัดส่วนนักเรียนจะอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย และในแต่ละครั้งแต่ละเดือนเด็กๆจะมีค่าใช้จ่ายตัดผมกันเดือนละ1ครั้งถือว่า ได้แบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองอีกทางหนึ่งด้วย