ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง!!วันอนุรักษ์มรดกไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567

วันที่ 2 เม.ย.67 เวลา 7.00 น. ที่พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ (พิพิธภัณฑ์เรือนไทย)  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญใส่บาตร “วันอนุรักษ์ไทย” ถวายพระราชกุศลพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม, นายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นายชัยพฤกติ์ เชียรธษนรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร, พ.อ.เสมอ แจ่มใส รอง ผอ.รมน. จังหวัดกำแพงเพชร, พล.ต.ต.โอภาส คงเมือง ผู้บังคับการตำรวจภูธรกำแพงเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร หน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมในพิธี มีพระพรหม วัชรวิสุทธิ์ เจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดคูยางเป็นประธานสงฆ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพร และนำพสกนิกรร่วมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นร่วมรับชม การบรรเลงเพลงโดยวงมหาดุริยางค์ไทย เพลง ชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรีไทย พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี การบรรเลงเพลงเทิดพระเกียรติเพลงลาวสมเด็จ  การแสดง “รำถวายพระพร” โดย นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ.

จากนั้นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 45 รูป ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน พุทธศักราช 2567 แสดงถึงความจงรักภัคดี ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระวรกายและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นมิ่งขวัญของเหล่าปวงชนชาวไทยทั้งผองตลอดไป

สำหรับภาคค่ำ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป มีการแสดงดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยและการแสดงนาฏศิลป์นานาชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567