บรรยากาศดี!!ผ่อนคลายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนพร้าวชาววัง

ทำอ้อยปลูกพืชเชิงเดี่ยวมานาน แต่ละปีประสบปัญหาภัยแล้ง น้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรผลผลิตตกต่ำ ได้แม่บ้านผุดไอเดีย ให้แบ่งพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมสามารถสร้างเงิน แบบยั่งยืน ปรับพื้นที่เป็นสวนท่องเที่ยงเชิงเกษตร เลี้ยงปลา เลี้ยงแพะ แกะ นำมูลมาทำเป็นปุ๋ยลดรายจ่าย

แบ่งพื้นที่ได้อย่างลงตัว เป็นสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน มั่นคง เน้นจุดเด่นของกิจกรรม ควบคู่กับความรู้ด้านการเกษตร สวนมะพร้าวน้ำหอม สวนดอกไม้ นาบัว ฟาร์มแพะ ฟาร์มแกะ ให้อาหารปลา มีมุมถ่ายรูป พร้อมกับจำหน่ายผลผลิตในสวนและอาหารเครื่องดื่ม บรรยากาศภายในสวนเน้นทำสวนเกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9

นายธัญญาวัฒน์  ศรกองแดง บ้านเลขที่ 479  หมู่ที่ 5  บ้านใหม่เจริญพร ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร เล่าให้ฟังว่า เดิมที่ทำเกษตรปลูกอ้อย ตั้งแต่รุ่นพ่อ แต่ละปีจะได้ผลผลิตไม่เสมอต้นเสมอปลาย จากปัญหาภัยแล้งและราคาอ้อยตกต่ำ แม่บ้านได้บอกให้ลองเปลี่ยนแนวคิดแบ่งพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมดู เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ยั่งยืนให้กับครอบครัว

จึงได้เริ่มปลูกมะพร้าวน้ำหอม จำนวน 15 ไร่ พร้อมกับปลูกพืชล้มลุกแซมไปด้วย สามารถเก็บขายมีรายได้ตลอด ปัจจุบันปลูกมะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชหลัก ขยายพื้นที่ปลูกรวมแล้วประมาณ 23 ไร่ ผลได้รับความนิยมในการบริโภคผลสด น้ำกลิ่นหอม รสชาติดีมีคุณภาพ จึงมีเกษตรกรสั่งซื้อพันธุ์มะพร้าวจากสวนยอดจองไปถึงปีหน้า

แนวทางการการต่อยอดสวนมะพร้าว ลูกเจ้าของสวนได้เข้ามาออกแบบพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร “ชื่อสวนพร้าวชาววัง” ทำการเกษตรอินทรีย์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นที่พักผ่อนให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป กิจกรรมเด่นๆเดินเที่ยวชมสวนมะพร้าว ให้อาหาร ปลา แพะ แกะ มีสวนดอกไม้ นาบัว ให้ถ่ายรูป มีบริการอาหารเครื่องดื่ม ซึ่งปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยว เข้ามาเที่ยวสวนเป็นจำนวนมาก ซึ่งปีนี้ปรับพื้นที่ปลูกสวนดอกไม้ จะเบ่งบานรับนักท่องเที่ยวประมาณเดือนพฤศจิกายน รับลมหนาวพอดี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 061 302 8588

ด้านนายศักดิเดชน์ แก้ววิเศษ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเกษตรอำเภอไทรงาม เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมสวนพร้อมกับให้คำแนะนำความรู้ด้านการป้องกันศัตรูพืช และเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตการเกษตร จัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตร ตาม วิสัยทัศน์ นโยบายหลักของจังหวัดกำแพงเพชร 2 เรื่อง 1.เรื่องด้านเกษตร 2.เรื่องด้านการท่องเที่ยว กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้ทุกอำเภอจัดทำสถานที่ ที่เป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรอีกทางหนึ่ง

ยกตัวอย่างเช่น “สวนพร้าวชาววัง” แหล่งนี้ เดิมทีมีอาชีพไร่อ้อย ตอนหลังมาทำสวนผลไม้ มีทั้งด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และมีกิจกรรมหลายที่น่ามาเที่ยว สวนมะพร้าวรสชาติได้คุณภาพ เป็นมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว ลักษณะมะพร้าวบ้านแพ้ว ก้นจะจีบ มีความหอม เนื้อหวาน ไม่ควรปลูกมะพร้าวชนิดอื่นในแปลงเดียวกัน อาจจะทำให้มะพร้าวกลายพันธุ์รสชาติผิดไปจากต้นพันธุ์แท้