เริ่มแล้ว คนกำแพงเพชร ไม่ทิ้งกัน!!รับผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลับบ้าน

จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ “คนกำแพงเพชร ไม่ทิ้งกัน รับผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลับบ้าน” ขณะที่จังหวัดกำแพงเพชรยกระดับเป็นพื้นที่สีแดง พื้นที่ควบคุมสูงสุด

ที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิด โครงการ “คนกำแพงเพชร ไม่ทิ้งกัน รับผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลับบ้าน” โดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง

ด้านนายวิชัย พรกระแส ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันประเทศไทย ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก โรงพยาบาลขาดแคลนเตียงสำหรับรักษาผู้ป่วย

ประกอบกับมีประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ที่ไปประกอบอาชีพอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลติดเชื้อโควิด-19 และต้องการที่จะกลับมารักษาตัวในจังหวัดกำแพงเพชร แต่ไม่สามารถเดินทางมาได้ เนื่องจากไม่มียานพาหนะสำหรับเดินทาง

จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย จัดทำโครงการ “คนกำแพงเพชร ไม่ทิ้งกัน รับผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลับบ้าน” เพื่อให้ผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่ต้องการกลับบ้านมารักษาตัวแต่ไม่มียานพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สามารถประสานขอความช่วยเหลือจากจังหวัดกำแพงเพชร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ เพื่อช่วยเหลือนำกลับมากรักษาในจังหวัดกำแพงเพชร

ขณะที่จังหวัดกำแพงเพชร มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ยกระดับเป็นพื้นที่สีแดง พื้นที่ควบคุมสูงสุด จัดทำโรงพยาบาลสนามระดับจังหวัด ระดับอำเภอ รวมถึงจุดพักคอย เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19

, , ,