สถานการณ์โควิด กำแพงเพชร!!วันที่ 1พฤษภาคม 2564 ยอดผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย

อัพเดท สถานการณ์ โควิด-19 กำแพงเพชร ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม  2564 พบยอดผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย รวมระลอกเมษายน 2564 จำนวน 103 ราย รักษาหาย 23  ราย กำลังรักษา 80 ราย

, ,