เทศบาลเมืองกำแพงเพชร!!แห่เทียนพรรษาคึกคัก

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร คึกคักร่วมแห่เทียนพรรษาถวายวัด สืบสานวัฒนาธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

ที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยริมแม่น้ำปิง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดพิธีแห่เทียนพรรษา โดยมี ดร.ประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร นางสมพิศ แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้ง นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นางโชติกา ฐิตะชนัคภค นายนพพร ปานชัย นายเสกสรร สุวรรณวัฒนา  รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายพิพัฒน์ จงมีความสุข คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อม นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำข้าราการในสังกัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ทั้ง 5 แห่ง ร่วมกิจกรรมกันด้วยความยิ้มแย้มชื่นมื่นอิ่มเอิบบุญ

นอกจากนี้มีแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 โรงเรียนชากังราววิทยา ซึ่งเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ข้าราชการ ได้ร่วมพิธีในวันสำคัญทางศาสนา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมประกอบพิธีวันเข้าพรรษาโดยพร้อมเพรียงกัน  และเพื่อส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

ในขบวนประกอบไปด้วยขบวนเทียนของโรงเรียนวัชรวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โรงเรียนวัดคูยาง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนชากังราววิทยาโรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 2 โรงเรียนเทศบาล 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมือง และขบวนเทียนของแต่ละชุมชน เคลื่อนขบวนนำเทียนพรรษาไปถวายวัดต่างๆ

ทางด้านนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นำต้นเทียนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรไปถวายวัดเสด็จ ขณะเดียวกันในวันนี้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนชาวชุมชนต่างๆ ภายในจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมสืบสานประเพณีนำเทียนจำนำพรรษาไปถวายยังคุ้มวัดใกล้บ้านกันตลอดทั้งวันก่อนถึงวันเข้าพรรษา

เช่นเดียวกันกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร วันนี้ได้แต่งชุดแฟนตาซีเป็นตัวยุงลาย และนำเอาขิงข่าตะไคร้ ซึ่งเป็นสมุนไพรกำจัดยุงและทรายอะเบท ร่วมขบวนรณรงค์ ให้ตระหนักถึงโรคไข้เลือดออก ที่มียุงลายเป็นพาหะด้วยการระวังยุงลายป้องกันและกำจัด เพื่อครอบครัวได้มีความสุขปลอดโรคในห้วงของบรรยากาศการทำบุญเทศกาลเข้าพรรษาครับ/////สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

, , , , , ,