ปตท.สผ. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

ปตท.สผ. โครงการเอส 1 และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้

คุณอิงอร สร้อยสุวรรณ ผู้จัดการ องค์กรสัมพันธ์ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PTTEP English Camp 2024 for High School Students ครั้งที่ 1 ให้แก่ตัวแทนนักเรียนกว่า 120 คนจากโรงเรียนในพื้นที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ โรงเรียนลานกระบือวิทยา โรงเรียนพิไกรวิทยา จ.กำแพงเพชร โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา จ.พิษณุโลก และโรงเรียนหนองตูมวิทยา จ.สุโขทัย  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โดยโครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่าง ปตท.สผ. โครงการเอส 1 และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ต่อยอดจากการเรียนในห้องเรียน ผ่านกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ (Active Learning)

ไม่ว่าจะเป็นฐานกิจกรรม การเล่นบทบาทสมมติ และการแสดงความสามารถพิเศษโดยใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมในพิธีเปิด