ชาวกำแพงเพชร!!ร่วมทำบุญวันออกพรรษา

ประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ทำบุญในวันออกพรรษากันอย่างเนืองแน่น ซึ่งชาวพุทธยังคงสืบสานอนุรักษ์ต่อกันมา

ที่วัดเสด็จ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  เช้าวันนี้ ซึ่งตรงกับวันออกพรรษา  ชาวพุทธต่างพากันหลั่งไหลไปทำบุญตามวัดต่าง ๆ อย่างล้นหลาม  โดยต่างพากันนำอาหารคาวหวาน  พร้อมทั้งเครื่องสังฆภัณฑ์  ไปทำบุญตักบาตร  ถวายพระภิกษุสงฆ์อย่างพร้อมเพรียง  จนทำให้บริเวณศาลาการเปรียญตามวัดที่ได้จัดไว้ เต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชน

สำหรับประเพณีออกพรรษา  ชาวพุทธได้ยึดถือสืบต่อกันมาเป็นเวลานานแล้ว  เพราะชาวพุทธเชื่อว่าการทำบุญในวันออกพรรษาจะได้บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่  ดังนั้นจึงได้อนุรักษ์สืบทอดไว้  และเชื่อว่าอนุชนรุ่นต่อ ๆ ไปก็ยังจะคงปฏิบัติตามประเพณีนี้ตลอดไป  เพราะได้เชื่อว่าเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับชาวไทย  สามารถเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ

สำหรับวันออกพรรษา จังหวัดกำแพงเพชรจะมีประเพณีสืบต่อกันมา ซึ่งจะมีพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 3 วัด ได้แก่วัดบาง วัดคูยาง และวัดเสด็จ มารวมกันในวันออกพรรษา

, , , , , , ,