ปธ.สภาอุตสาหกรรม!!แสดงความยินดีส่วนราชการ ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่จังหวัดกำแพงเพชร

ปธ.สภาอุตสาหกรรม แสดงความยินดีกับส่วนราชการย้ายมาดำรงตำแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร 

นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะกรรมการ ได้เข้าพบและแสดงความยินดีมอบแจกันดอกไม้ พร้อมข้าวหอมมะลิสิงห์โตทอง แก่นายอุทัย สอนเทศ  ที่ย้ายมารับตำแหน่งอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

จากนั้น นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมบุตรชาย มอช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

, , , ,