น้ำใจทั่วสารทิศ!!ส่งมอบให้ ครู นักเรียน แม่บ้าน กักตัวในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต จังหวัดกำแพงเพชร พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิดอาชีพครู ปิดโรงเรียนกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ครู นักเรียน และแม่บ้าน รอผลตรวจโควิด-19 ส่วนประชาชนที่ทราบข่าว นำสิ่งของ เครื่องใช้ และน้ำดื่ม มามอบให้ เป็นน้ำใจจากประชาชนทั่วสารทิศ ที่มีให้กันในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

ที่โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 อาชีพครู จำนวน 1 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เป็นครู 11 ราย นักเรียน 59 ราย แม่บ้าน 1 ราย ได้ทำการตรวจหาเชื้อโดยทีมสอบสวนโรคโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเลร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร ตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดจำนวน 71 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการตรวจ โดยได้ใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านสระสิงห์โต หมู่ 8 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นสถานที่กักกันโรคผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด (Quarantine) ของกระทรวงสาธารณสุข

โดยมีทีมแพทย์ อสม. ผู้นำหมู่บ้าน คอยให้คำปรึกษาตรวจสอบทางร่างกาย  จิตใจ และอารมณ์ของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดความเครียด นางวันทนา นาคชื่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชาชนทราบข่าวมีครู นักเรียน และแม่บ้านเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องกักตัวอยู่ในโรงเรียน ได้นำขนม อาหาร เครื่องดื่ม และของใช้จำเป็น มามอบให้เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นน้ำใจจากประชาชนทั่วสารทิศ ที่มีให้กันในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

ขณะนี้ได้ดำเนินตามมาตรการป้องกันโควิด-19  ตั้งจุดตรวจทางเข้า – ออก ภายในหมู่บ้านสระสิงห์โต จำนวน 2 จุด การออกตรวจตราหมู่บ้านของกรรมการหมู่บ้าน ผลัดเปลี่ยนเวรสำหรับสถานที่กักกันโรค และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงมาตรการการป้องกันโรคและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ส่วนคนที่จะเข้ามาในหมู่บ้านหากไม่มีความจำเป็น ขอความร่วมมือ ชะลอการเข้าออกหมู่บ้านไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดกำแพงเพชร ระลอกเมษายน 2564 ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19รายใหม่ จำนวน 53 ราย ส่งผลให้มียอดสะสม จำนวน 988 ราย กำลังรักษา จำนวน 563 รักษาหายแล้ว จำนวน 409 ราย และมีผู้เสียชีวิต จำนวน  16 ราย

, , , , , ,