เปิดโรงงานเฉาก๊วยชากังราว!!ชมการผลิต สู่ความสำเร็จ

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนำคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน โรงงานเฉาก๊วยชากังราวตราเพชร สินค้าโอทอปชื่อดังของจังหวัดกำแพงเพชร

ที่โรงงานเฉาก๊วยชากังราวตราเพชร  ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายธัชชัย ศรีสุวรรณ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และนางสุชาดา ศรีสุวรรณ อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมชมการผลิตและบรรจุพร้อมจัดจำหน่าย โรงงานเฉาก๊วยชากังราวตราเพชร โดยมีดร.เสริมวุฒิ และ นางอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราวตราเพชร พร้อมนายเสนอ เพชรพลาย ที่ปรึกษา บริษัทเฉาก๊วยชากังราวตราเพชร ให้การต้อนรับ

สำหรับการจัดกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมทัศนะศึกษาดูงานโรงงานเฉาก๊วยชากังราวตราเพชร เป็นการเยี่ยมชมส่งเสริมสนับสนุนและได้ศึกษาเรียนรู้ การคัดสรร การผลิต การบรรจุ และการจำหน่าย ของสินค้าทางภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์โอทอป ของจังหวัดกำแพงเพชร ที่มีชื่อเสียงไปทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้และนำไปต่อยอดด้านการประชาสัมพันธ์

นอกจากนั้น ดร.เสริมวุฒิฯได้บรรยายถึงโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา สนับสนุนโดย บริษัท เฉาก๊วยชากังราวตราเพชร ที่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรและอีกหลายจังหวัด ได้รู้จักศีล 5 สามารถนำสวดมนต์ไหว้พระในงานพิธีต่างๆได้  เป็นโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า

ซึ่งก่อนเดินทางกลับนายธัชชัย ศรีสุวรรณ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และคณะฯเข้าเยี่ยมชม ยังช่วยกันอุดหนุนเฉาก๊วยชากังราว เพื่อนำไปเป็นของฝากให้กับครอบครัวและผู้ที่เคารพนับถืออีกด้วย

, , , ,