ไทรงามได้ฤกษ์ นำร่อง!!เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทภาคประชาชน

โครงการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทภาคประชาชน (นำร่อง) อำเภอไทรงาม และโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

เทศบาลตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร นายทวีพงศ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอไทรงาม ร่วมเป็นประธานในการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน นำร่อง ภายใต้การรับรองจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เพื่อยกระดับศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562

ดยจัดตั้งเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ในข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่มาก และข้อพิพาททางอาญาบางประเภท รวมถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อาจอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ของศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนด้วย

เพื่อเป็นการจัดเตรียมความพร้อมภาคประชาชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยชุมชนฯ ดังกล่าว กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน ให้ได้มาตรฐานส่งเสริมให้ภาคประชาชน ได้มีการเตรียมความพร้อมและฝึกปฏิบัติ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามกฎหมาย

โดยได้คัดเลือก ให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนอำเภอไทรงาม เป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทภาคประชาชน (นำร่อง) ของจังหวัดกำแพงเพชร ตามหลักเกณฑ์ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกำหนด

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยประชาชนในพื้นที่อำเภอไทรงาม นักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอไทรงาม มีสำนักงานคุมประพฤติกำแพงเพชร เรือนจำกลางกำแพงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร โรงพยาบาลไทรงาม กศน.อำเภอไทรงาม สนง.ประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 200 คน/////สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

, , , ,