เฉาก๊วยชากังราว!!มอบทุนการศึกษาแพทย์สตรีชนบท

พระเสริมวุฒิ คุณอมรรัตน์ มอบทุน 1,410,000 บาท ให้สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทย์สตรีชนบท

ที่วัดอินทารามหมู่ 4 บ้านท่าไม้ ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร พระ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ และคุณอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าของผู้ประกอบการบริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด บ้านบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผลิตภัณฑ์ สินค้า ประเภทอาหาร OTOP จังหวัดกําแพงเพชร พร้อมด้วย นายวีระชัย สีตลพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้ นางณัฎยา หญ้าลาภ สาธารณสุขอำเภอพรานกระต่าย นายราม คะระออม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไม้ และประชาชนชาวบ้าน ร่วมให้การต้อนรับ คณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พญ. คุณนันทา มาระเนตร์ นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และแพทย์หญิงดรุณี พุทธรานี หัวหน้าศูนย์วิจัยไวรัส และวิทยากำแพงเพชร

โดย พระ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ และคุณอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบเงินจำนวน 1,410,000 บาท ให้แก่สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทย์สตรีชนบท

หลังจากนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พญ. คุณนันทา มาระเนตร์ เปิดเผยว่า บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด ได้เมตตามอบทุนให้กับสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นปีที่ 3 นับเป็น 7 ทุนแล้ว เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์สตรีชนบท ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้เป็นนักศึกษาที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีทุนจากต่างประเทศและทุนของคนไทยด้วยกัน เงินที่มอบให้ทางสมาคมแพทย์สตรีเป็นสมาคมสาธารณกุศล ทำเพื่อประโยชน์ของสุขภาพประชาชน สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ และเราก็ดูแลสุขภาพของแพทย์สตรีทั้งหมด จะใช้ทุนอย่างเกิดประโยชน์และประหยัดที่สุด โดยเฉพาะทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์สตรีชนบทเป็นสิ่งที่สมาคมตั้งใจ ส่งเสริมให้นักศึกษายากจน เป็นเด็กที่น่าสงสารแต่เรียนเก่ง เป็นเด็กที่มีความกตัญญูต่อครอบครัวบุพการี

ในกลุ่มนี้เราจะสนับสนุนให้เรียนได้ครบ 6 ปี ทุนนักศึกษาเหล่านี้จะเป็นทุนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนจบ จะใช้ทุนนี้เฉพาะนักศึกษาแพทย์เท่านั้น เราจะได้หมอหรือบัณฑิตจบทุกปี ปีนี้มี 12 ทุน สามารถแบ่งเพิ่มได้อีก 2 ทุนเป็น 14 ทุน ให้มีโอกาสมากขึ้น เราได้จุดเทียนแห่งความหวังไปทั่วประเทศ แสงสว่างแห่งความหวังของคนไข้ ตอนนี้เรามีทั้งหมด 83 ทุนจบไปแล้ว 27 ทุนและยังเรียนอีก 56 คน ทั้งหมดเป็นเพราะคนเห็นความสำคัญ และผลงานว่าเงินที่บริจาคเหล่านี้เป็นเงินที่ใช้โดยตรง เราสร้างคนจะไปช่วยคนอื่นช่วยปลดความทุกข์ของคนอื่น นี่เป็นการทำบุญที่มหาศาลที่ได้สร้างคุณภาพและคุณค่าของคน

นอกจากนี้ พระ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ได้พบปะพร้อมเปิดเผยถึงอุปสรรคและความสำเร็จบนเส้นทางการดำเนินชีวิต จากลูกจ้างมาจนถึงเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าเฉาก๊วยในนามบริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด …เมื่อเรากินอิ่มนอนหลับสบาย ก็นึกถึงการแบ่งปันต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยนึกถึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งนำผลกำไรจากรายได้ตอบแทนคืนสู่สังคม ด้วยการทำนุบำรุงวัดศาสนา ส่งเสริมการเรียนการศึกษา รวมทั้งด้านการสาธารณสุข และสาธารณะต่างๆ เพื่อให้วัดใช้ธรรมะขัดเกลา และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีศีล นอกจากนี้ยังส่งเสริมการสาธารณสุข ด้วยการผลิตพยาบาล และในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 ที่ได้มอบทุนให้กับสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นทุนผลิตแพทย์สตรีชนบทได้กลับมาดูแลความทุกข์ยากให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความทุกข์จากการเจ็บป่วยไข้ถ้าได้รับการรักษา/////ชมรมสื่อส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร

 

, , , , ,