ลูกบ้านอำเภอโกสัมพียิ้ม!!มีบัตรประจำตัว ใช้รับสิทธิสวัสดิการรัฐ

นายอำเภอยิ้ม ลูกบ้านยิ้ม มีบัตรประจำตัวประชาชน ใช้ในการรับสิทธิ สวัสดิการต่างๆ ของรัฐ

นางสาวกุลธิดา พยา นายอำเภอโกสัมพีนคร ปลัดอำเภอ พร้อมด้วยสมาชิก อส.อ.โกสัมพีนคร ที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจติดตามกรณีจากความเดือดร้อน ของนายสวาท สีขำ หรือนายกอบ บ้านเลขที่ 142 หมู่ที่ 5 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบปรากฏว่าปัจจุบัน นายสวาท สีขำ หรือนายกอบ ยังมีความเดือดร้อนต้องการให้สำนักทะเบียนอำเภอโกสัมพีนคร ดำเนินการเพิ่มชื่อลงในทะเบียนบ้าน เพื่อจะได้มีบัตรประจำตัวประชาชน ใช้ในการรับสิทธิ สวัสดิการต่างๆ ของรัฐ เบื้องต้นนั้น

ซึ่งในวันนี้ นายอำเภอโกสัมพีนคร ได้สั่งการให้สำนักทะเบียนอำเภอโกสัมพีนคร ดำเนินการเพิ่มชื่อบุคคล ตามระเบียบขั้นตอนทางกฎหมาย และรับตัวนายสวาท สีขำ จากบ้านมายังสำนักทะเบียนอำเภอโกสัมพีนคร เพื่อดำเนินการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ให้กับนายสาวท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว