พ่อเมืองกำแพงเพชร!!รับมอบเครื่องช่วยหายใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย

พ่อเมืองกำแพงเพชร รับมอบเครื่องช่วยหายใจ มูลค่า 1.3 ล้าน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย รพ.กำแพงเพชร

ที่ห้องประชุมกาญจนาลัย ชั้น4 โรงพยาบาลกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้เป็นประธานและสักขีพยานในการรับมอบเครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ โดยมีนายจตุรงค์ ผาณิตพิเชษฐ์วงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด พร้อมคณะเป็นผู้มอบ และมีนายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร พร้อมหัวหน้าส่วนพยาบาลร่วมเป็นสักขีพยานการรับมอบเครื่องช่วยหายใจจำนวน 1 เครื่องมูลค่า 1,300,000 บาท

ทั้งนี้ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย เพราะโรงพยาบาลระดับจังหวัด จะเป็นที่พึ่งและความคาดหวังของประชาชนที่เจ็บใครได้ป่วย หากมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ดีแล้ว โรงพยาบาลจะเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง การมอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ในครั้งนี้ ถือว่าประชาชนผู้ที่ประสบปัญหาการเจ็บป่วย จะได้รับการดูแลรักษาเยียวยาจากโรงพยาบาลเป็นกำแพงเพชรเป็นอย่างดี ซึ่งต้องขอขอบคุณทางบริษัทน้ำตาลนครเพชร จำกัด ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้

ด้านนายจตุรงค์ ผาณิตพิเชษฐ์วงศ์ กล่าวว่า บริษัทน้ำตาลนครเพชร จำกัด ซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชร หลังจากดำเนินกิจการเปิดโรงงานหีบอ้อยจนเสร็จสิ้นภารกิจประจำปีแล้ว ทางบริษัทจะมีกิจกรรมเพื่อเป็นการตอบแทนคุณสังคม โดยเฉพาะกลุ่มผู้เจ็บไข้ได้ป่วยที่ควรจะเข้าถึง และได้รับการดูแลด้านรักษาพยาบาลเป็นอย่างดี ซึ่งที่ผ่านมาตนเองเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และต้องเข้ารับการดูแลรักษาเป็นการเร่งด่วน จึงคิดว่าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว จะมีประโยชน์ต่อช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี และทางบริษัทเองจะได้ดำเนินกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่องในทุกปีเช่นกัน

ด้านนายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ กล่าวว่า เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยในระบบทางเดินหายใจเครื่องนี้ จะนำไปใช้ในห้องผู้ป่วยไอซียู แม้ว่าในโรงพยาบาลกำแพงเพชรของเราจะมีเครื่องมือที่ทันสมัยที่รองรับผู้ป่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีอุปกรณ์บางตัว โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจในกลุ่มเด็กเล็ก ที่ยังขาดแคลนและรอรับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดูแลช่วยเหลือ ให้ครอบคลุมผู้ป่วยในทุกกลุ่มอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่าน ใครที่มีความประสงค์สนใจสามารถติดต่อบริจาคได้ที่โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชรตลอดเวลา