ปตท.สผ.รับมอบประมอบกาศนียบัตร!!ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์

ปตท.สผ. โครงการเอส 1 รับมอบประมอบกาศนียบัตร ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กรมประชาสัมพันธ์

คุณอิงอร สร้อยสุวรรณ ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) ปตท.สผ. ร่วมงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 91 และเป็นตัวแทน ปตท.สผ. โครงการเอส 1 รับมอบประกาศเกียรติคุณ จากคุณสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กรมประชาสัมพันธ์ ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลืองานของกรมประชาสัมพันธ์ หรือหน่วยงานในสังกัดด้วยดีเสมอมา ณ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

,