ปตท.สผ.จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน!!สื่ออาสาร่วมพัฒนาชุมชนอำเภอลานกระบือ

ปตท.สผ. โครงการเอส 1 จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน แก่ สมาชิกสื่ออาสาฯ ณ จังหวัดกำแพงเพชร

แผนกองค์กรสัมพันธ์ ปตท.สผ. โครงการเอส 1 จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการ”สื่ออาสาร่วมพัฒนาชุมชนอำเภอลานกระบือ”  ให้แก่ สมาชิกสื่ออาสา ซึ่งเป็นอาสาสมัครชุมชนหมู่บ้านที่มีจิตสาธารณะร่วมเป็นสื่อกลาง เพื่อสื่อสารข้อมูลจาก ปตท.สผ. ไปยังชุมชนในพื้นที่อำเภอลานกระบือ

โดยปีนี้คณะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกำแพงเพชร เยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตของธุรกิจชื่อดังที่ประสบความสำเร็จในท้องถิ่น “โรงงานเฉาก๊วยชากังราว” และ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรกับ “ไร่แรงดิน” สวนเกษตรตามศาสตร์พระราชากลางเมือง พร้อมชิมข้าวตอกอัดอบควันเทียน ขนมไทยโบราณ

จากนั้นช่วงบ่ายเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองกำแพงเพชร ผ่านนิทรรศการและวัตถุโบราณ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ. กำแพงเพชร